Het dansseizoen 2023-2024 vangt aan in de tweede week van september en eindigt in juli (zie jaarrooster). De kosten voor een dansseizoen zijn als volgt:

Eén keer per week les:   Betaling in één termijn Betaling in twee termijnen
Peuterdans   € 190,- € 100,- € 100,-
Kleuterdans   € 215,- € 112,50 € 112,50
6 – 12 jaar   € 240,-  € 125,- € 125,-
12 – 18 jaar   € 265,- € 137,50 € 137,50
18+   € 290,- € 150,00 € 150,00
Kortingen:       
2e les per week:   15% korting    
3e les per week:   20% korting    
4e les per week:   25% korting    

Eenmalige inschrijfkosten:

  • Inschrijfkosten enkel        € 7,50 
  • Inschrijfkosten & ‘N Dance shirt (welkomst aanbieding)      € 15,00
  • Toeslag Klassiek ballet: €20,00 per termijn

In overleg met de docent/trainer kunnen ook losse lessen worden gevolgd. Het volgen van een losse les kost:

Peuterdans               € 6,50

Kleuterdans              € 7,-

6-11 jaar                   € 7,50

12-21 jaar                 € 10,-

21+ jaar                    € 12,-

Gezinskorting

Dansen er meerdere leden uit één gezin bij ‘N Dance dan ontvangt u 10% korting op het lesgeld, ter hoogte van één dansles, van de jongste deelnemer / laagste lesbedrag!

Betalingen

U kunt het lesgeld op 2 manieren voldoen:

  • Door contant te betalen voor aanvang van de danslessen.
  • Door het bedrag over te maken op IBAN nummer: NL59 INGB 0009 5319 24 t.n.v. ‘NDANCE b.v.

Voor betaling geldt:

  • 1e Termijn is betaling binnen 10 dagen na inschrijving / start dansseizoen
  • 2e Termijn is betaling vóór 1 februari 2024

Bij een te late betaling zijn wij genoodzaakt om 5,00 euro administratiekosten in rekening te brengen.